Kiadnád a lakásodat? – 8 tipp a Central iroda szakértőitől, amire mindenképpen figyelj!

29th Mar 2021
Kiadnád a lakásodat? – 8 tipp a Central iroda szakértőitől, amire mindenképpen figyelj!

A lakásunk kiadása nem kevés kockázattal jár, épp ezért sokan idegenkednek attól, hogy a lakásukat, nyaralójukat számukra ismeretlen embereknek kiadják. Egy idegen, akinek a lakás nem tulajdona, nem biztos, hogy ugyanazzal a gondossággal fog vigyázni a lakás állagára, a benne lévő berendezési- és használati tárgyakra. De azt a kockázatot sem érdemes kizárnunk, hogy a bérlőnk a társasház házirendjében foglaltaknak nem megfelelő viselkedést tanúsítson, ezzel magunkra haragítva a többi lakót, családi ház esetében a szomszédokat. 

Az alábbiakban olyan tippeket szeretnénk közölni, melyekkel az ingatlan bérbeadás kockázatai kiküszöbölhetők, de legalábbi minimálisra csökkenthetők. 

  1. A hirdetést próbáljuk úgy megfogalmazni, hogy az olyan érdeklődőket kiszűrje, akik számunkra nem kívánatosak. Határozzuk meg, hogy milyen minimális időtartamra szeretnénk a lakást bérbe adni, maximum hány fő lehet az együttköltözők száma, kisállat megengedhető-e. Ezzel sok félreértést már az elején kizárhatunk. 

  2. Az érdeklődő hívása során próbáljunk meg a lehető legjobban megbizonyosodni a leendő bérlő komolyságáról. Tegyünk fel olyan kérdéseket, melyből kiderül, hogy mekkora időtávra tervez, kivel költözne, miből van erre anyagi fedezete, honnan költözne. Természetesen nem direkt kérdésekre gondoltunk, hanem egyfajta beszélgetésre, melynek során ezek a tényezők kiderülhetnek. Hagyjuk az érdeklődőt beszélni és hallgassunk figyelmesen, ha kell kérjünk tőle egy e-mailt - vagy az egyik social media elérhetőségét - amelyben bemutatkozik nekünk. Ne érezzük kellemetlennek, ha ezekre az információkra szükségünk van, a legnagyobb vagyontárgyunkat fogjuk valaki másnak átengedni használatra! 

  3. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjünk referenciát az előző bérbeadótól, ha az anyagi fedezetet nem érezzük kellően megalapozottnak, kérjünk munkáltatói igazolást. Az ingatlan bemutatása során figyeljünk az érdeklődők mind verbális- mind pedig metakommunikációjára. A viselkedésük nagyon sok mindent elárulhat a szándékuk komolyságáról.
     
  4. A bérleti szerződést határozott időtartamra kössük, a szerződés meghosszabbításának opciójával. 

  5. Az ingatlan bérbeadói szerződést a lehető legnagyobb körültekintéssel, ha lehet jogi szakember, két tanú bevonásával készítsük elő. A szerződésben pontosan határozzuk meg a szerződésszegés következményeit, a birtokbaadás feltételeit, a kaució mértékét. A bérleti díj nem fizetése esetén semmiképp sem engedjük, hogy az elmaradt bérleti díjat a kaucióból egyenlíthesse ki a bérlő. A kaució a használat során okozott károk fedezetéül szolgál.  

  6. A bérleti szerződést közjegyző előtt foglaltassuk közokiratba (kiköltözési és fizetési nyilatkozat), a közjegyzői okirat ne csak a szerződés felmondásának, hanem a bérleti díjak elmaradásának következményeit is tartalmazza, ezzel egy hosszas jogi procedúrát elkerülhetünk azáltal, hogy az elmaradt díjak, illetve a szerződés felmondásának következtében esedékes tartozások azonnal végrehajthatóvá válnak. 

  7. Készítsünk leltárt az ingatlanban található összes berendezési – és használati tárgyról, rögzítsük azok állapotát és jegyzőkönyv formájában a birtokbaadás során írassuk alá a bérlőkkel. Szintén jegyzőkönyvben rögzítsük a mérőórák állását. 

  8. Tartsuk fenn annak lehetőségét – szerződésben is rögzítve – hogy a bérleti időszak alatt bármikor lehetőségünk legyen az ingatlan állapotát, annak rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. Természetesen ez nem jelentheti a bérlő zaklatását, a túl gyakori megjelenést.  

 

Get in touch with us

become a member
• Receive full and exclusive access to all property information
• Save your favourite properties and setup property alerts
• Message our agents directly; quickly and easily